கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சில் உள்ள பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்

அரச தொழிலை எதிர்பார்த்து காத்திருப்போருக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு!

தவற விடாது இன்றே விண்ணப்பியுங்கள்!

சம்பள தொகை – மாதாந்தம் ரூ. 33,600/=

விண்ணப்ப முடிவு திகதி – 2018-05-31

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்