நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜனுடன் கை கோர்க்கும் சுமந்திரன் எம்.பியின் சகோதரர்!!

கௌரவ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் இராமனாதனுடன் கை கோர்த்திருக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரனின் சகோதரர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் வாக்கு மூலம் வழங்குகிறார்.கை சின்னம் நமது நம்பிக்கையின் வாக்குமூலம்.

கை சின்னம் நமது நம்பிக்கையின் அடையாளம்

கௌரவ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் இராமனாதனோடு கை கோர்த்திருக்கும் நாடாளமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரனின் சகோதரர், நிதர்சனம் நிகழ்ச்சியில் வாக்கு மூலம் வழங்குகிறார்.கை சின்னம் நமது நம்பிக்கையின் வாக்குமூலம்

Posted by Angajan Ramanathan on Thursday, February 1, 2018

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்