இலங்கை மின்சார சபையில் உள்ள பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல் …

இலங்கை மின்சார சபையில்  உடனடி  வேலை வாய்ப்பு:

*இலத்திரனியல் பொறியியலாளர்கள்

*இயந்திரப் பொறியலாளர்கள்

*கணக்காளர்கள்

நீங்கள் பொறியல் துறையில் பட்டம் பெற்றவரா?

அல்லது இலத்திரனியல் பொறியல் துறையில் குறைந்தது டிப்ளோமா தகுதி பெற்றுள்ளீர்களா?

கணக்கியல் துறையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலையில் பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்களா?
அப்படியானால் இந்த அரிய வாய்ப்பை தவற விடாதீர்கள் .

அரசு துறையில் வேலை வாய்ப்பு…கை நிறைய சம்பளம் ……

உடன் விண்ணப்பியுங்கள்….

 

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்