80 வயதிலும் சரித்திரம் படைக்கும் சாதனை வீரன்!!

சாதனைக்கு வயது ஒரு தடை இல்லை என்பதை நிரூபிக்கும் இந்த 80 வயதை எட்டிய சாதனை வீரன்.

விமானம் என்றாலே அது பல கோடிகள் செலவில் தான் தயாரிப்பில் வெளிவரும்.ஆனால் இந்த 80 வயது சாதனையாளர் இலகுவான உபகரணங்கள் கொண்டு எளிமையான முறையில் இந்த சிறிய ரக விமானம் உருவாக்கியுள்ளார்.

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்