சந்திரனில் மிகப் பெரிய குகை!! ஆச்சரியத்தில் விஞ்ஞானிகள்….

ஜப்பானின் செலீன் விண்கல் சந்திரனில் மிகப்பெரிய குகை இருப்பது போன்ற புகைப்படத்தை எடுத்து அனுப்பியுள்ளது.

இந்த குகை 50கி.மீ 131 மைல் நீளமும், 100 மீட்டர் அகலமும் கொண்டது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் இந்த குகை 350 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாகி இருக்கலாம் என கருதுகின்றனர்.

இதேவேளை சந்திரனில் உள்ள மாரியஸ் என்ற எரிமலையில் இந்தக் குகை இருப்பதாகவும், இந்த எரிமலை வெடித்ததில் வெளியேறி ஓடிய எரிமலை குழம்பு சென்ற வழி மிகப்பெரிய குகையாக மாறியுள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது.

இந்த குகை 350 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாகி இருக்கலாம் என விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர். குகையில் சந்திரனுக்கு செல்லும் விண்வெளி வீரர்கள் தங்க முடியும்.

அதன் மூலம் சந்திரனை தாக்கும் அதிகஅளவு தட்பவெப்ப நிலை மற்றும் கதிர் வீச்சில் இருந்து அவர்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.

இத்தகவல் ஜியோபிசிக்கல் ஆராய்ச்சி கடிதங்கள் என்ற அமெரிக்க அறிவியல் இதழில் வெளியாகியிருக்கின்றது.

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்