வேலை வாய்ப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் 50 ஆயிரம் பட்டதாரிகளுக்கு அடித்தது அதிஷ்டம்..!! அரசாங்கத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு..!

சுமார் 50 ஆயிரம் உள் மற்றும் வெளிவாரிப் பட்டதாரிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.அந்தவகையில், எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 1 ஆம் திகதிகு முன்னர் இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்படுமென அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்துள்ளார்.மேலும் இந்த நியமங்கள் வயதைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் மேலும் அறிவித்துள்ளார்.

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்