அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்….

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.பதவி வெற்றிடங்கள்:
சாரதி: (Driver)
சம்பள அளவு – 38,990/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி -2019.10.06

 

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்