இலங்கை நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபையின் கீழ் பதவி வெற்றிடங்கள்

இலங்கை நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபையின் கீழ்  காணப்படும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவு 2019 செப். 16

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்