அரச நிறுவனமான லங்கா ச. தொ.ச வில் வேலை வாய்ப்பு..!

அரச நிறுவனமான லங்கா சதொசவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

– Deputy General Manager – Operations (Contract Basis)
– Deputy General Manager – Engineering (Contract Basis)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 25.01.2020

முழு விபரம்:

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்