இலங்கைத் திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு…!

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம்பதவி :- Counsellor – Department of Psychology & Counselling
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 11.10.2019

கீழ்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. தகுதியுடையவர்கள் தவறாமல் விண்ணப்பியுங்கள்…

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்