மிகவும் அமைதியான சூழலில் மனதிற்கு இனிய இசையில் பாடல் பாடும் எம்மவர்கள்…..

மிகவும் அமைதியான சூழலில் மனதிற்கு இனிய இசையில் பாடல் பாடும் எம்மவர்கள்…..

ஓர் வித்தியாசமான முயற்சி… ஆதரவு தாருங்கள் ….

Tribute to K. Balachander by Staccato Enna Satham

சிப்பி இருக்குது முத்தும் இருக்குது திறந்து பாக்க நேரம் இல்லடி ராஜாதி…!!🎻🎻🎻

Posted by Tamil 24 on Thursday, November 1, 2018

 

 

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்