இலங்கை உதவிப் பொலிஸ் அத்தியட்சகர் பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்……..

உயர்தரம் வரை படித்து விட்டு வேலையற்று இருக்கிறீர்களா?……

உங்களுக்கு உடனடியாக கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசாங்க உத்தியோகம் வேண்டுமா?அப்படியானால் தாமதிக்காமல் இன்றே விண்ணப்பியுங்கள்……. உங்களுக்கு அரச வேலை நிட்சயம்….

தாமதிக்காமல் பிறருக்கும் பகிருங்கள்……..

இலங்கை பொலிஸ் உப பொலிஸ் பரிசோதகர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.கல்வித்தகமை – O/L இல் கணிதம் தாய்மொழி உட்பட நான்கு பாடங்களில் திறைமை சித்தியுடன் 6 பாடங்களில் ஒரேதடவையில் சித்தியும் A/L இல் மூன்று பாடங்களில் சித்தியும்.

உயரம் – 5 அடி 6 அங்குலம் நெஞ்சு பகுதி – 32 அங்குலம்.
வயது எல்லை – 18 – 28.

விண்ணப்பங்கள் அருகிலுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட சகல புத்தக சாலைகளிலும் கிடைக்கும்….

விண்ணப்பம் முடிவுத்திகதி – 2018.04.02.

 

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்