அரச துறையில் வேலை வாய்ப்பு:பொது அறிவியல் சேவைகள் பணிப்பாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பம் கோரல்

அரச துறையில் உடன் வேலை வாய்ப்பு :

இலங்கை அணு சக்தி வாரியத்தில் பொது அறிவியல் சேவைகள் பணிப்பாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பம் கோரல்:

மேற்கண்ட பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன..

முடிவுத் திகதி நெருங்கி விட்டது… உங்களுக்கும் தகுதிகள் இருந்தால் ……

தாமதிக்காமல் உடன் விண்ணப்பியுங்கள்…

 

 

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்